DRILLBONE

Od roku 2020 jsme přidali další oblast naší činnosti. V rámci projektu  DRILLBONE  máme nyní v týmu také konstruktéra a designéry a začali jsme vyvíjet nové ortopedické nástroje. Vyhýbáme se implantování cizorodých materiálů všude, kde to není nutné. Preferujeme techniky, které umožňují a zlepšují přirozené hojení tkání. Naše nástroje umožňují biologické hojení, při kterém mají pacienti menší bolesti a mohou brzy po operaci zahájit rehabilitaci.

Během necelého roku jsme dokázali na SÚKLu zaregistrovat první nástroj do ramena na suturu rotátorové manžety.  Tento nástroj má již povolení k používání na celém území EU a Švýcarska. Probíhá patentové řízení a připravuje se velká multicentrická prospektivní studie na 5 pracovištích v ČR. Zároveň již pracujeme na dalších nástrojích.

Námi preferované techniky umožňují časnou zátěž kloubu přiměřeným pohybem. Miniinvaziviita, nepřítomnost implantátů a časný pohyb jsou faktory,  které snižují míru bolesti v celém pooperačním období. Dle typu operace může být pohyb ze začátku jen pasívní. Pohyb je důležitý, protože zlepšuje prokrvení  a obnovuje homeostázu v kloubu, urychluje hojení a přispívá k remodelaci hojících se tkání. Postupně přidávaná zátěž tyto procesy dále potencuje a připravuje kloub i jeho okolí na budoucí funkci.

Chceme posunout ortopedii a sportovní medicínu alespoň o malý kousek směrem, kterému věříme.

 

PRINCIPY DRILLBONE

  • vycházíme z poznatků medicíny založené na důkazech (EBM)
  • preferujeme studie, které sledují dlouhodobé výsledky operací
  • důraz na miniinvazivitu s šetřením měkkých tkání při operaci
  • žádné implantáty tam, kde to není nezbytně nutné

 

NÁSTROJE DRILLBONE

  • design je podřízen funkci a ergonomii operování
  • používání je jednoduché a intuitivní
  • jsou resterilizovatelné a nezničitelné
  • jsou variabilní a respektují individuální anatomii
  • práce s nimi musí operatéry bavit