DRILLBONE

Od roku 2020 jsme přidali další oblast naší činnosti. V rámci projektu  DRILLBONE  máme nyní v týmu také konstruktéra a designéry a začali jsme vyvíjet nové ortopedické nástroje. Vyhýbáme se implantování cizorodých mateiálů všude, kde to není nutné. Preferujeme techniky, které umožňují a zlepšují přirozené hojení tkání. Naše nástroje umožňují biologické hojení, pacienti mají menší bolesti a mohou brzy po operaci zahájit rehabilitaci.

Během necelého roku jsme dokázali na SÚKLu zaregistrovat první nástroj do ramena na suturu rotátorové manžety, který se nazývá  Drillbone Tunneler. Tento nástroj umožňuje přišít poškozené šlachy transoseálně (přes malé, přesně lokalizované kanálky). Náš nástroj je založený na inovativním principu a je patentovaný. Má povolení k používání na celém území EU a Švýcarska. V červnu 2022 už se používá na 14 klinikách v ČR a úspěšně se s ním odoprovalo téměř 200 pacientů. O nástroj je zájem i v zahraničí. Výsledky pilotní studie  jsme publikovali v recenzovaném ortopedickém časopise Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Studie potvrdila časnější ústup pooperačních bolestí než je tomu při sutuře pomocí kotviček, výraznou úsporu nákladů a bezproblémové používání nástroje.

Námi preferované techniky umožňují časnou zátěž kloubu přiměřeným pohybem. Miniinvaziviita, nepřítomnost implantátů a časný pohyb jsou faktory,  které snižují míru bolesti v celém pooperačním období. Dle typu operace může být pohyb ze začátku jen pasívní. Pohyb je důležitý, protože zlepšuje prokrvení  a obnovuje homeostázu v kloubu, urychluje hojení a přispívá k remodelaci hojících se tkání. Postupně přidávaná zátěž tyto procesy dále potencuje a připravuje kloub i jeho okolí na budoucí funkci.

V rámci projektu Drillbone již pracujeme na dalších nástrojích do kolena a do hlezna. Chceme posunout ortopedii a sportovní medicínu alespoň o malý kousek směrem, kterému věříme.

 

PRINCIPY DRILLBONE

  • vycházíme z poznatků medicíny založené na důkazech (EBM)
  • preferujeme studie, které sledují dlouhodobé výsledky operací
  • důraz na miniinvazivitu s šetřením měkkých tkání při operaci
  • žádné implantáty tam, kde to není nezbytně nutné

 

NÁSTROJE DRILLBONE

  • design je podřízen funkci a ergonomii operování
  • používání je jednoduché a intuitivní
  • jsou resterilizovatelné a nezničitelné
  • jsou variabilní a respektují individuální anatomii
  • práce s nimi musí operatéry bavit