Zranitelný loket

Pátek 9. dubna 2010

MUDr. Filip Hudeček

Baseball je krásná hra, kterou každoročně začíná hrát na organizované úrovni stále více dětí ve stále mladším věku. Moje generace ještě začínala s baseballem na střední škole, dnes už můžeme na tee-ballových zápasech vidět 5leté caparty. Tento stav s sebou přináší jedno nebezpečí, o kterém by měl vědět každý kouč pracující s mládeží i každý rodič. Toto nebezpečí má své anglické jméno, se kterým dokonce proniklo do ortopedických učebnic. Jedná se o Little League Elbow – diagnózu, za kterou se skrývá poškození lokte ve věku 10 až 17 let. Je to typický syndrom z přetížení, postiženi bývají nejčastěji nadhazovači. Příčina spočívá v přetěžování lokte, který ještě není plně dozrálý. Růstové chrupavky, které se uzavírají až v 17 letech, jednoduše nevydrží tolik jako kost.

Při nadhazovacím pohybu je loket vystaven obrovským silám. Ve fázi akcelerace dochází k velmi silnému páčení lokte směrem od těla, na vnitřní stranu lokte působí velké tahové síly a na zevní stranu lokte síly kompresívní . Nejslabší strukturou na vnitřní straně lokte je růstová chrupavka mezi pažní kostí a tzv. vnitřním epikondylem. To je ten hrbolek, který si každý může vyhmatat kousek před „brňavkou“. Na něm začínají svaly, jež se zapojují do nadhozu, a zde také začíná vnitřní postranní vaz, který zpevňuje loket na vnitřní straně. Na zevní straně, kde působí síly kompresívní, bývá od těchto nárazů často poškozena chrupavka a dokonce může dojít k nekróze (odumření) části kosti pod chrupavkou. My se budeme v tomto článku věnovat vnitřní straně lokte, kde jsou potíže mnohem častější.

Podstatou Little League Elbow je buď postupné selhávání výše jmenované růstové chrupavky a postupné odtrhávání vnitřního epikondylu anebo jeho akutní odtržení.  Pokud je vnitřní epikondyl oddálen o více jak 4mm, pak je nutná operace.  Někdy dochází k porušení cévního zásobení do vnitřního epikondylu a na rentgenu vidíme jeho rozpad na více fragmentů. Jindy dochází k přetížení vnitřního postranního vazu a jeho postupnému uvolnění, objevují se kalcifikace (tj. zvápenatění) v průběhu vazu, loket se stává nestabilním a hrozí úplné selhání vnitřního postranního vazu a zhoršení změn na zevní straně lokte. Tyto vážnější stavy mohou skončit artrózou lokte s trvalými následky.

Samotné nadhazování je sice pro loket potenciálně nebezpečné, ale samozřejmě ne každá bolest lokte musí znamenat vážné zranění. Pokud jsou dodržovány určité zásady a pokud si hlídáme známé rizikové faktory (viz. samostatný článek o prevenci Little League Elbow), pak budou naši hráči trpět maximálně běžnými bolestmi z únavy, které rychle odezní a které nemívají trvalé následky.

Jestliže se však objeví určité varovné příznaky (náhle vzniklá prudká bolest na vnitřní nebo zevní straně lokte, bolest uvnitř kloubu, bolest přetrvávající 4 dny, bolest vracející se ihned při dalším házení, omezení hybnosti, zejména plného natažení, bolestivé přeskakování v kloubu, blokování nebo otok kloubu), pak bychom měli okamžitě hráči zakázat házení a vyhledat co nejdříve regionálního lékaře, obeznámeného s diagnostikou a léčbou těchto specifických zranění.

Regionální lékař na základě klinického vyšetření a RTG snímků stanoví přesnou diagnózu a zahájí léčbu. Jen výjimečně je nutná operace. Bývá to v případě, kdy hráč při hodu pocítí silné prasknutí v lokti a růstová spára se celá odtrhne a dislokuje. Konzervativní léčba, ale i návrat po operaci může trvat řadu měsíců, nesmí se ovšem uspěchat. Nejprve je nutné umožnit poraněným strukturám kvalitní zahojení, dále obnovit plný pohyb i svalovou sílu a to nejenom v oblasti lokte. Závěrečnou fázi léčby musí vždy tvořit tzv. intervalový házecí program. Jedná se o program velmi postupného návratu k házení naplno. Bez této fáze je léčba nedostatečná a je vysoké riziko recidivy potíží a vážnějšího poškození lokte.

Nejdůležitější a nejúčinnější zůstavá prevence. Rizikové hráče i lokty lze odhalit cíleným vyšetřením již před sezonou.