Psychoaktivní látky a baseball

Pondělí 2. července 2018

V českém baseballu se můžeme mezi hráči (ale i členy realizačních týmů) setkat s užíváním dvou psychoaktivních látek. Jedná se o žvýkací tabák a marihuanu. Každá z nich má jinou historii, jiného typického uživatele, jiné účinky i rizika.

Užívání žvýkacího tabáku není v ČR nijak omezováno nebo penalizováno, naopak marihuana je zakázána jako látka podléhající dopingovým kontrolám. Pojďme se na obě látky podívat trochu podrobněji. Podle mého názoru se mnohdy za nesmyslným lidským chováním skrývá nedostatek informací. Je na každém čtenáři, zda mu případné nové informace pomůžou přehodnotit jeho současný pohled na tuto problematiku.

Žvýkací tabák obashuje 28 karcinogenních látek a více nikotinu než cigarety. Žvýkání je škodlivější než kouření. Přímý kontakt tabáku s ústní dutinou je velmi rizikový. Vede k poškození sliznice, dásní, zubů, jazyka a mandlí. Toxické sliny poškozují i hltan, jícen a slinivku. Tabák je v kontaktu se sliznicí velmi dlouho, takže 30 minut s tabákem v ústech odpovídá vykouření 3 cigaret. Užívání žvýkacího tabáku je vysoce návykové. Nikotin je totiž extrémně návyková látka, je dokonce návykovější než kokain a téměř tak jako heroin. Na nikotin vzniká tolerance, je nutné zvyšovat dávky. Uživatelé mají abstinenční příznaky a odvykání je velmi komplikované a dlouhodobé.

Žvýkací tabák je součástí baseballu od jeho počátků. Hráči jej používali mimo jiné proto, aby si zvlhčili ústní dutinu na prašných hřištích a nadbytečné sliny používali ke změkčení tehdejších rukavic. V té době se nic nevědělo o karcinogenním efektu tabáku v ústní dutině. Ale již na počátku 20. století je jeho škodlivost popsána. V roce 1948 umírá Babe Ruth ve svvých 53 letech na rakovinu hltanu. Od té doby celá řada hráčů v přímé souvislosti s užíváním žvýkacího tabáku onemocněla rakovinou v oblasti úst a nebo na ni zemřela (mezi nimi takové ikony jako Bill Tuttle, Brett Butler, Curt Schilling a další). Od 90. let si někteří zodpovědní hráči uvědomují svou roli vzorů pro mládež a varují před jeho užíváním. V roce 2014 umírá v 54 letech Tonny Gwynn na rakovinu slinných žlaz. Ačkoliv u tohoto typu nádoru není potvrzena souvislost se žvýkáním tabáku, Mr. Padre stejně vidí příčinu své nemoci v tom, že tabák od svých 20 let intenzivně užíval. Před svou smrtí proti žvýkání tabáku opakovaně vystupuje. Také on si uvědomuje svůj špatný vliv na mladé hráče. Každý uživatel, který začne na prahu dospělosti, je navíc mnohem více ohrožený rozvojem těžké závslosti, ze které je obtížné se dostat, když jednoho dne dostane rozum.

Ve světle těchto informací a také díky tomu, že užívání žvýkacího tabáku, na rozdíl od kouření, mezi mládeží v USA neklesá, sílilo v posledních letech právě v kolébce baseballu volání po jeho zákazu během baseballových zápasů. Baseballové hvězdy jsou pro mládež příliš atraktivní vzory. V Minor League je již žvýkání zakázáno během zápasu od roku 1993. V MLB se zákaz prosazuje obtížněji, ale i zde se rozšiřuje. K dnešnímu dni je zcela zakázáno žvýkání tabáku během zápasu na polovině, tedy na 15 stadionech.

V ČR si může udělat obrázek každý sám, kdykoliv přijde na baseball. Žvýkání tabáku je bohužel velmi častý a viditelný jev. Pokud dospělý hráč nebo kouč na sebe dobrovolně bere nesporná zdravotní rizika spojená s užíváním legálních substancí, je to samozřejmě čistě jeho věc a má na to právo. Ale jakmile se objevuje na veřejnosti, ať chce nebo nechce, ocitá se v roli sportovního vzoru pro mladé hráče - a vliv těchto vzorů na chování mládeže je nesporný. Jestliže dnes užíváte na veřejnosti žvýkací tabák, tak na sebe berete zodpovědnost za všechny, kteří vás začnou napodobovat. Je možné, že tyto hráče bude jednoho dne kopírovat váš syn nebo jeho kamarádi. Až si začnou dávat do zadní kapsy puk s tabákem, bude už pozdě jim něco vykládat o jeho škodlivosti...

Problematika marihuany je dosti odlišná. Konopí je v ČR dlouhodobě užíváno k rekreačním a léčitelským účelům. Je vnímáno jako lehká droga. České zákony patří k nejméně represívním na celém světě. Od roku 2013 bylo dokonce konopí legalizováno pro léčebné účely. Konopí je jako psychoaktivní látka relativně bezpečné, nelze se předávkovat. Nevzniká klasická závislost, kdy narůstá tolerance a pak je nutno zvyšovat dávky k dosažení stejného účinku. Ale užívání formou kouření jointů s sebou nese závažná rizika vyplývající z toho, že kuřák marihuany drží v plicích produkty spalování déle než u klasických cigaret. Navíc užívání marihuany před 25. rokem věku častěji vede k problematickému každodennímu užívání, jehož podstatou je tzv. náruživost. Mladí uživatelé konopí mají častěji problémy s pamětí, učením, trpí ztrátou motivace a mají nižší akademickou výkonnost.

Ve sportu může marihuana napomáhat ke zmírnění stresu a k uvolnění. Vzhledem k tomu, že z hlediska dopingu patří marihuana k zakázaným substancím, není její užívání v baseballu tak rozšířené jako žvýkací tabák. Ale užívá se. Týká se to hlavně nezodpovědných mládežníků, kteří se k ní dostávají v období různých experimentů. V relativně liberálních podmínkách panujících v ČR nemají problém se k trávě dostat a tak ji dle statistik někdy vyzkouší 37% českých teenagerů, v čemž jsme na špici v Evropě. Někteří si přitom ani neuvědomují, že mohou být pozitivně testováni při dopingové kontrole. A to i více týdnů po posledním jointu. Někteří se naučí pomocí jointu patologicky řešit stresy a špatnou náladu. V tomto věku rychle přejdou na výše uvedené nutkavé každodenní užívání. Pak je někdy složité se z tohoto vzorce chování dostat. I s vědomím rizika pozitivního dopingového nálezu pokračují v kouření trávy, např. se svými kamarády mimo sport. Naštěstí testy na marihuanu jsou levné a dostupné v každé lékárně, takže pro rodiče nebo trenéry by neměl být problém identifikovat mladistvé uživatele konopí a včas zasáhnout. Sport tak může být vhodným motivačním faktorem a důvodem proč s konopím vůbec nezačínat nebo toho nechat.

Lékařská komise ČBA registruje užívání obou výše uvedených látek v českém baseballu. Bylo by dobré, kdyby se tento jev podařilo omezit. Věříme, že maximální informovanost baseballové veřejnosti může současné poměry změnit. Zároveň podporujeme jakékoliv kroky a aktivity VV ČBA, oblastí, klubů, místních samospráv i jednotlivců, které omezí zneužívání těchto látek v českém baseballu a budeme při jejich zavádění nápomocní.