SPORTOVNÍ MEDICÍNA MODERNĚ 

SPORTBALANCE je firma, která původně vznikla na základě dlouhodobé spolupráce ortopedů, fyzioterapeutů a kondičních trenérů. Naši pacienti jsou sportovci všech úrovní a pomáháme jim po zraněních nebo operacích při jejich návratu ke sportu. Snažíme se svých zkušeností využívat i v prevenci zranění.

Od roku 2020 jsme přidali další oblast naší činnosti. V rámci projektu  DRILLBONE  máme nyní v týmu také konstruktéra a designéry a začali jsme vyvíjet nové ortopedické nástroje. Vyhýbáme se implantování cizorodých mateiálů všude, kde to není nutné. Preferujeme techniky, které umožňují a zlepšují přirozené hojení tkání. Naše nástroje umožňují biologické hojení, pacienti mají menší bolesti a mohou brzy po operaci zahájit rehabilitaci.

Během necelého roku jsme dokázali na SÚKLu zaregistrovat první nástroj do ramena na suturu rotátorové manžety, který se nazývá Drillbone Tunneler. Tento nástroj umožňuje přišít poškozené šlachy transoseálně (přes malé, přesně lokalizované kanálky). Náš nástroj je založený na inovativním principu a je patentovaný. Má povolení k používání na celém území EU a Švýcarska. V červnu 2022 už se používá na 14 klinikách v ČR a úspěšně se s ním odoprovalo téměř 200 pacientů. O nástroj je zájem i v zahraničí. Výsledky pilotní studie  jsme publikovali v recenzovaném ortopedickém časopise Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Studie potvrdila časnější ústup pooperačních bolestí než je tomu při sutuře pomocí kotviček, výraznou úsporu nákladů a bezproblémové používání nástroje.

V rámci projektu Drillbone již pracujeme na dalších nástrojích do kolena a do hlezna. Chceme posunout ortopedii a sportovní medicínu alespoň o malý kousek směrem, kterému věříme.